hadsten bank

Kviklån Info DK er en online låneportal, hvor alle kan låne penge uden sikkerhed, som du kan se her, og bankens idé er som full-service bank at dække de behov for finansiering, formuepleje, rådgivning, serviceydelser og teknologiske løsninger, som efterspørges af bankens privat- og erhvervskunder.

 • Kviklån Info DK vedstår sig bankens oprindelige idé om at levere produkter på de bedste markedsvilkår med særlig kompetence på opsparing.
 • Kviklån Info DKs overordnede grundlæggende værdier i alle relationer er Nærhed, Dialog, Gensidig tillid, Kvalitet og Kompetence.

KUNDER og DISTRIBUTION

Kviklån Info DK tilbyder som lokalbank private kunder og mindre erhvervsvirksomheder personlig og individuel finansiel rådgivning, baseret på gensidig tillid, tæt konstruktiv dialog, korte beslutningsveje og medarbejdernes personlige service.• Kendetegnet for bankens produktleverance og rådgivning er, at den skal dække kundens behov og tilføre kunden merværdi.• Banken er over for kunden til enhver tid parat til at løbe normale kreditrisici, baseret på et objektivt beslutningsgrundlag.

• Kviklån Info DK tilbyder som nichebank finansieringsløsninger, målrettet mod bestemte forbrugsgoder eller brancher.
• Kviklån Info DK tilbyder via brugervenlige e-Banking-produkter, TelefonService samt NetBank alle kunder mulighed for at trække på bankens ydelser.

AKTIONÆRER

• Kviklån Info DK ønsker at sikre aktionærerne en løbende værditilvækst, som giver et tilfredsstillende afkast på lang sigt.
• Kviklån Info DK ønsker at medvirke til at sikre et attraktivt marked for omsætning af bankens aktier.

MEDARBEJDERE

 • Kviklån Info DK ønsker over for alle medarbejdere at skabe rammerne for, at den enkelte kan:
  • udøve godt købmandskab
  • opnå størst mulig indflydelse på egen udvikling
  • opnå tryghed i ansættelsen
  • Til gengæld forudsættes, at medarbejderne forstår og accepterer bankens forretningsgrundlag, strategier, værdier og holdninger, samt at alle er parate til at tage et selvstændigt ansvar og træffe underbyggede beslutninger.

PRODUKTER OG FORRETNINGSGANGE

Kviklån Info DK går ind for standardiserede produkter, der giver kunden optimal mulighed for at sætte sig ind i produkternes vilkår, og som tilgodeser bankens ønske om at minimere omkostningerne i forbindelse med produktleverancerne. Kviklån Info DKs politikker og forretningsgange skal være overskuelige og udarbejdet således, at de efterlader mindst mulig behov for kontrol.

SAMARBEJDSPARTNERE

Kviklån Info DK anvender i produktleverancerne en række samarbejdspartnere i form af underleverandører. Banken har etableret samarbejdsaftaler, der alle lever op til Kviklån Info DKs krav til kvalitet, fleksibilitet og tilpasningsevne og dermed er med til at sikre, at banken kan tilbyde full-service.